+48 61 10 21 368
Aleja Jana Pawła II 1 64-520 Obrzycko

Księga Rejestrowa

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

Prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)

Numer wpisu do rejestru: 1/2015

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury:

12345678910
Numer kolejny wpisuData wpisu, daty kolejnych zmianPełna i skrócona nazwa instytucji kulturyPrzedmiot działalności instytucji kulturySiedziba i adres instytucji kulturyOznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kulturyNazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kulturyCyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznejUwagiImię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
127.04.2016Gminna Biblioteka Publiczna w Obrowie GBPCzytelnictwo, upowszechnienie wiedzy i nauki, rozwój kultury, zaspokajanie potrzeb oświatowych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kulturyObrowo 7A/2 64-520 ObrzyckoGmina Obrzycko Uchwała nr XIII/95/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.-REGON: 365530130-Wiesław Bobiarski
229.02.2016r.Biblioteka Publiczna Gmina Obrzycko BPGOCzytelnictwo, upowszechnienie wiedzy i nauki, rozwój kultury, zaspokajanie potrzeb oświatowych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kulturyObrzycko ul. Aleja Jana Pawła II nr 1 64 -520 ObrzyckoGmina Obrzycko Uchwała XXX/267/2018 dnia 25.09.2018-REGON: 365530130-Wiesław Bobiarski

Dział II – Organizacja instytucji kultury:

12345678
Numer kolejny wpisuData wpisu, daty kolejnych zmianInformacja o złożeniu do rejestru statutuImię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kulturyImiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnieńNazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznejUwagiImię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
130.08.2016Statut przyjęty Uchwała nr XVI/123/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.--nie istnieją-Wiesław Bobiarski
225.09.2018zmiana Uchwała Nr XXXVII/268/2018 z dnia 25 września 2018 r.Małgorzata Vowie-Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1 64-520 Obrzycko Regon: 365530130-Wiesław Bobiarski
325.02.2019Zmiana Uchwała Nr III/51/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.Małgorzata Vowie-Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko, Aleja Jana Pawła II 1 64-520 Obrzycko Regon: 365530130-Wiesław Bobiarski

Dział III – Mienie instytucji kultury:

123456
Numer kolejny wpisuData wpisu, daty kolejnych zmianInformacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowegoInformacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymiUwagiImię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
18.02.2019 r.Złożono sprawozdanie finansowe za 2018 r. - Stan zgodnybrakBiblioteka rozpoczęła działalność od 1 kwietnia 2019 r. , mimo, że pierwszego wpisu do Rejestru Instytucji Kultury dokonano 10 października 2015 r.Wiesław Bobiarski
216.03.2020 r.Złożono sprawozdanie finansowe za 2019 r. - Stan zgodnybrak-Iwona Myszkowska
31.03.2021 r.Złożono sprawozdanie finansowe za 2020 r. - Stan zgodnybrak-Paweł Mordal
431.03.2022 r.Złożono sprawozdanie finansowe za 2021 r. - Stan zgodnybrak-Paweł Mordal
529.03.2023 r.Złożono sprawozdanie finansowe za 2022 r. - stan zgodnybrak-Paweł Mordal

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

123456
Numer kolejny wpisuData wpisu, daty kolejnych zmianInformacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kulturyImię i nazwisko likwidatoraUwagiImię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu