+48 61 10 21 368
Aleja Jana Pawła II 1 64-520 Obrzycko

Biblioteka

Wizja

Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko to nowoczesna placówka stwarzająca warunki do budowania nawyków czytelniczych wśród dzieci i rozbudzająca potrzeby czytelnicze młodzieży, dostosowana do potrzeb osób starszych, dbająca o zachowanie tożsamości kulturowej i otwarta na potrzeby społeczności lokalnej, prowadząca szeroko pojętą współpracę z lokalnymi instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi, stowarzyszeniami i organizacjami. Miejsce zaufania społecznego dzięki kompetencjom i życzliwości zespołu.

Schemat organizacyjny

Małgorzata Vowie - Dyrektor
MAŁGORZATA VOWIE
Dyrektor
Aleksandra Górowska - Młodszy bibliotekarz
ALEKSANDRA GÓROWSKA
Starszy Bibliotekarz