+48 61 10 21 368
Aleja Jana Pawła II 1 64-520 Obrzycko

Regulamin Czytelni

Regulamin Czytelni BPGO w Obrzycku

  1. Bezpłatny dostęp do zbiorów Czytelni mają wszyscy chętni do korzystania z niego.
  2. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia i spożywania posiłków.
  3. Książki z księgozbioru Czytelni podaje czytelnikowi dyżurny bibliotekarz.
  4. Ze zbiorów czasopism czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.
  5. Umożliwia się czytelnikom wypożyczanie książek z księgozbioru podręcznego do domu po uprzednim wypełnieniu rewersu. Za niedotrzymanie terminu pobierana będzie kara w wysokości 10 zł. Za każdą dobę.
  6. Umożliwia się czytelnikom wypożyczanie czasopism do domu. Wypożyczania dokonywane są tuż przed zamknięciem Czytelni i oddawane następnego dnia przed jej otwarciem. Wypożyczający potwierdza wypożyczenie czasopism własnoręcznym podpisem na karcie czytelnika.
  7. Pracownicy czytelni udzielają informacji dotyczących posiadanych przez bibliotekę zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.
  8. Umożliwia się czytelnikom odpłatne kserowanie potrzebnych materiałów w ilości zgodnej z Prawem Autorskim ( odpłatność za usługi kserograficzne ustalana jest przez dyrektora BPGO ).0,30 gr za ksero koloru czarnego, 0,40 gr kolorowe.