+48 61 10 21 368
Aleja Jana Pawła II 1 64-520 Obrzycko

Regulamin konkursu „RONDEL POEZJI” – Tydzień Bibliotek 2020

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko.
 2. Data rozstrzygnięcia konkursu: 15 maja 2020 r.
 3. Warunki uczestnictwa:
 • Konkurs adresowany jest do osób  w wieku 18 -118 lat. 
 • Konkurs przeprowadzany jest online. 
 • Uczestnicy przesyłają wybrany przepis kulinarny napisany poetyckim językiem na adres: gmina@bpgo.srv57244.seohost.com.pl. Istnieje możliwość nadesłania 3 zdjęć potrawy wykonanych przez uczestnika konkursu.
 • Przepisy oraz zdjęcia będą publikowane na facebooku Biblioteki wraz z imieniem Autora.  O zwycięstwie decyduje przede wszystkim liczba oddanych głosów pod postem z przepisem oraz werdykt jury.
 • Otwarcie konkursu: 22 kwietnia 2020 r. Termin nadesłania prac : 13 maja 2020 r.
 • Nagrodą główną jest książka kulinarna.

Dane osobowe:

1.Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na: przetwarzanie przez BPGO swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i we wskazanym w regulaminie zakresie, wyłonienia zwycięzców w oraz przyznania, wydania i odbioru nagrody. Administratorem bazy danych zawierającej dane osobowe uczestników, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. 2019,poz. 1781,  jest organizator oraz Inspektor Ochrony Danych, Jacek Michałowski, nadzorujący prawidłowość  przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu : rodo@obrzycko.pl.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez BPGO wyłącznie dla celów wskazanych w regulaminie.

3. Zapoznanie się z regulaminem konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 Postanowienia końcowe:

      1.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie losowania.

 1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Przystąpienie do losowania jest dobrowolne.
 3. Przystąpienie do losowania jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu .

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *